,

Към съдържанието


Най-харесвано съдържание


#2 Списък

Публикувано от hristo на 09 ноември 2014 - 08:54

Всички готови записи може да се свалят от тук.

 

 

1897-1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944

 
Томчета:
 
 
 
Седемте  разговора с Духа- Петър Дънов- чете Нели Недялкова
Начално Слово- чете Нели Недялкова

Ранни години - две беседи от 1909, 1914 г. - чете Кирил Кирилов

Личен бележник на Петър Константинов Дънов 1899г - чете Калоян Христов

Светът На Великите Души - 1932г. - чете Милен Колев

Изворът на Доброто

Вечният Завет На Духа - Послание Към Учениците - 22.03.1939г - чете Цвета Коцева

 

 

 

Неделни беседи

 
НБ "Сила и живот" том 1,  1914 г.,до 08.10.1916 г. - чете Кирил Кирилов
НБ "Сила и живот" том 2,  15.10.1916г., до 27.05.1917 г., - чете Калоян Христов

НБ "Сила и живот" том 3,  03.06.1917г., до 29.12.1918 г., - чете Нели Недялкова

НБ "Сила и живот" том 4,  12.01.1919 г. до 06.03.1921 г.,- чете Калоян Христов, Кирил Кирилов 

НБ "Сила и живот" том 5,  13.03.1921 г. до 04.06.1922 г. - чете Антон Каров

НБ "Сила и живот" - "Защо твоите ученици ядат и пият" - 1922 - чете Цвета Коцева

НБ "Сила и живот" том 8 - 1924г. - чете Корнелия Даскалова

НБ "Сила и живот" том 9 - 1924-1925год. - чете Надка Иванова

НБ "Сила и живот" 7 сер. 2 том - "Послѣдното мѣсто" (1924-1925). -чете Ирена Даскалова

НБ "Сила и живот" 8 сер. - 1925-1926г. - чете Кирил Кирилов

НБ "Сила и живот"  9 сер. 1926-1927г - чете Корнелия Даскалова  

НБ "Сила и живот" 10 сер. 1927-1928г. - чете: Живка Герджикова

НБ "Сила и живот" 11 сер. - "За съдба дойдох" - 1928г. - 'чете Цветанка Георгиева

НБ "Сила и живот" 12 сер. 1 том - "Учителю благи" - 1929г. - чете Богомил Костов, Иванка Петрова 

НБ "Сила и живот" 12 сер. 2 том "Който има невестата" - 1929г. - чете Митко Ненков

НБ "Сила и живот" 13 сер. 1 том - "Крадецът и пастирът" 1929г - чете Ивайло Христов

НБ "Сила и живот" 13 сер. 2 том - "Да ви даде" - 1929-1930г. - чете Ивайло Христов

НБ "Сила и живот" 13 сер. 3 том - "Делата Божии" 1930г. - чете Ивайло Христов

НБ,"Сила и живот" 13 сер. 4 том - "Условия за растене" 1930г - чете Ивайло Христов

НБ "Сила и живот" 15 сер. 1 том - "Изново" - 1931-1932г. - чете Нели Пехливанова

НБ "Сила и живот" 15 сер. 2 том - "Вземи детето" - 1931-1932г. - чете Нели Пехливанова

НБ "Сила и живот" 15 сер. 3 том - "Живот, светлина и свобода" - 1932г. - чете Ганка Кирилова

НБ "Сила и живот" 16 сер. "Възкресение" - 1932-1933г. - чете Иванка Петрова

НБ "Сила и живот" 17 сер. "Постижимото" - 1933-1934г. - Чете Иванка Петров

НБ "Сила и живот" 1934-1935г. "Този е живият хляб" - чете Данчо Пандулчев, Цвета Коцева - записва се

НБ "Сила и живот" 1935-1936г  "Вас ви нарекох приятели" - чете Елеонора Маркова, Петя Маринова - записва се

НБ "Сила и живот" 1936-1937г. "Най-голям в Царството небесно" - чете Иванка Петрова

НБ "Сила и живот" 1937-1938г. "По образ и подобие" - чете Иванка Петрова

НБ "Сила и живот" 1938-1939г "Любовта дава живот" - чете Иванка Петрова

НБ "Сила и живот" 1939-1940г "Път на зазоряване" - чете Иванка Петрова 

НБ "Сила и живот" 1940-1941г. том 1 "Като роди дете" - чете Кирил Кирилов 

НБ "Сила и живот" 1940-1941г. том 2 "Възпитанието" - чете Живка Герджикова

НБ "Сила и живот" 1941-1942г. том 1 "Благословен" - чете Николина Банева - записва се

НБ "Сила и живот" 1941-1942г. том 2 "Благословен" - чете Кирил Кирилов - записва се

НБ "Сила и живот" 1943г. "Вечно подмладяване" - чете Митко Ненков - записва се

 

 

 

 

 

Младежки окултен клас (МОК)

 

МОК 1-ва школна година (1922г.) - Чете Димитър Калев
МОК 2-ра школна година, "Допирни точки в природата" (1922-23 г.),  -  чете Милен Колев

МОК, 3год. "Разумният живот" - 1923-1924год. - Нели Недялкова

МОК 4-та школна година,Новитѣ схващания на ученика, (1924–1925 г.) - чете Веселина Костадинова

МОК 5 год. "Време и сила" 1925-1926год. - чете Роси, Ангелина Михайлова

МОК 6-та школна година, "Посока и растене" (1926-27) Георги Христов, Йордан Стоянов
МОК 7-ма школна година (1927-1928) - чете Ганка Кирилова

МОК 7и 8 год. "Божествените Условия" - 1927-1928г - 4 беседи - Даниела Манолова

МОК 8 год. "Възможни неща" - 1928-1929г.  - чете Мария Брайкова

МОК 9 год. "Служене, почит и обич" - 1929-1930г. - чете Цвета Коцева 

МОК 10 год. " Път към живота" - 1930-1931г. - чете Анна Стоименова

МОК 11 год. "Съществувание, живот и отношение" - 1931-1932г. - чете Янка Русева, Нели Фиалковска, Петя Маринова 

МОК 12 год. "Великата разумност" - 1932-1933г. - чете Гергана Костадинова, Ганка Кирилова - записва се

МОК 13 год. " Перпендикулярно отношение" - 1933-1934г. - чете Ганка Кирилова, Ангелина Михайлова 

МОК 14 год. "Права обхода и права постъпка"-1934-1935г. - чете Диана Митева, Михаела Андреева, Надежда Ножарова -записва се

МОК 15 год. 1 том "Господар и слуга" 1935-1936год. - чете Албена Ивова 

МОК 15 год. 2 том "Основният тон" - 1935-1936г - чете Милена Бокова, Албена Ивова - записва се

МОК 16 год. "Разумните същества" - 1936-1937г. - чете Николина Банева 

МОК 17 год. "Възможности в живота" - 1937-1938г. - чете Цвета Коцева

МОК 18 год. "Скръб и радост" - 1938-1939г. - чете Иванка Петрова 

МОК 21 год. "Двете Божествени посещения" - 1941-1942г. - чете Иванка Петрова - записва се

 

 

 

Общ окултен клас (ООК)

 
 
ООК 1 год. Трите живота (1922) - чете Милен Колев
ООК 2 год. Положителни и отрицателни сили (1922-1923г.) - чете Надка Иванова

ООК 3 год. "Високият идеал" (1923-1924г.) - Чете Милен Колев

ООК 4 год. "Абсолютна справедливост" - 1924-1925г - чете: Милен Колев

ООК 5 год. 1 и 2 том - "Козативни сили" - 1925-1926г. - чете Живка Герджикова
ООК 5 год.  3 том - "Условия на Разумния Човек" - 1926г. - чете Росица Пармакова

ООК 6 год. "Отношение на простите истини към човека" 1926-1927г. - Цвета Коцева

ООК 7 год. "Великото и красивото" - 1927-1928год. - Живка Герджикова

ООК 8 год. "Ключът на живота" - 1928-1929год. - Цвета Коцева

ООК 9 год. 2 том - "Степени на съзнанието" - 1929-1930г. -  Добрина-Радостина Костадинова

ООК 9 год. 1 и 3 том - "Естествен ред на нещата"- 1929-1930г- Добрина Радостина, Цветанка Георгиева

ООК 10 год. 1 том - "Божият глас" - 1930г. - Милен Колев

ООК 10 год. 2 том - "Просветено съзнание" - 1930-1931г. - чете Милен Колев

ООК 10 год. 3 том - "Реалности И Сенки" - 1931год. - Антон Трендафилов, Милен Колев

ООК 11 год. "Събуди се" - 1931-1932г - Румяна Николаева, Лилия Апостолова, Иванка Петрова

ООК 12 год. "Новата мисъл" - 1932-1933год - Цвета Коцева

ООК 13 год. "Вечният порядък" - 1933-1934г. - Цвета Коцева

ООК 14 год. "Ако говоря" - 1934-1935г. - Иванка Петрова

ООК 15 год. 1 том "Към извора" - 1935-1936г. - чете Надка Иванова

ООК 15 год. 2 том "Петте врати" - 1936г. - Надка Иванова

ООК 16 год. "Запалената свещ" - 1936-1937г. - чете Цвета Коцева

ООК 17 год. "Божественият импулс" - 1937-1938г. - чете Цвета Коцева 

ООК 18 год. "Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия"-1938-1939г. - чете Надка Иванова 

ООК 19 год. "Единственото богатство" - 1939-1940г. - чете Николина Банева

ООК 20 год. "Всеки ден по една добра мисъл" - 1940-1941г. 1том  - чете: Надка Иванова - записва се

OOK 22 год. 1том -"Факти, Закони, Принципи"-1942-1943г. -Теодорина Кожухарова, Цветанка Георгиева

 

 

 

 

 

Съборни беседи. Рилски беседи

 
 

СБ "Мировата Любов" - 1919-1921г. - чете Нели Недялкова

СБ "Новият живот" - 1922-1924г.- чете Цвета Коцева

СБ "Свещенният огън" - 1925-1926г. чете Иванка Петрова

СБ  "Пътят на ученика" - 1927г. - чете Нели Недялкова

СБ, РБ - 1929-1930г. - чете Милен Колев, Нели Недялкова - записва се

СБ "Книгата на Великия живот" - 1932-1934г. - чете Цвета Коцева

СБ "Царският път на душата" - 1935-1936г - чете Цвета Коцева 

СБ "Възможности за щастие" - 1941-1943г. - чете Живка Герджикова 

 

Рилски беседи - "Двигатели в живота" - 1938 год. - чете Милен Колев

Рилски беседи - "Езикът на любовта" - 1939 год. - чете-Нели Нeдялкова

Рилски и Неделни беседи - 1940г "Божественият и човешкият свят" - чете Живка Герджикова

 

Утринни слова (УС)

 
УС 1 год.- "Абсолютната истина".1930-1932г - чете Мария Кисьова

УС 2 год. "Сеятелят" 1932-1932г. - чете Цвета Коцева

УС 7 год. "Ликвидация на века" - 1937-1938г. - чете Живка Герджикова

УС 8 год "Добрият език" - 1938-1939г. - чете Цветанка Георгиева 

УС 8 год. 2 том "Изпитът на Любовта" - 1938-1939г. - чете Цветанка Георгиева - записва се

УС 9 год 1 том - "Първият момент на любовта" - 1939-1940г. - чете Нели Недялкова 

УС 9 год.2 том - "Обичайте и радвайте се" - 1939-1940 г. - чете Снежана Николаева - записва се

УС 10 год. "Съгласуване на мислите" - 1940-1941г. - чете Цвета Коцева 

 

 

Последно слово

 

Заветът на Любовта -том I, Последни Слова и Извънредни Беседи от томчето "Заветът на Любовта" 1944год. - чете Нели Недялкова
Заветът на Любовта -том II, Последни Слова държани от Учителя 1944 год.- Чете Нели Недялкова
Заветът на Любовта - 3том, ИБ, 1944г. Последно Слово - Нели Недялкова

 


 
 Беседи пред сестрите

 

"Великата майка" - Беседи пред сестрите(Четвъртъчни беседи) (1917- 1932) - чете Таня Димитрова, Цвета Коцева
 
 

Извънредни беседи (ИБ)

 
Извънредни беседи - "Тихият глас" (аудио) - Тихият глас (текст)  - Митко Ненков

ИБ "Ходете във Виделината" - Извънредни беседи 1898-1913г. - чете: Роси

 

 

 

Клас на Добродетелите

 

Клас на Добродетелите - Цвета Коцева

 
 

Избрани беседи от различни класове

 

 

Девет избрани беседи и записани от Надка Иванова

 

Четири избрани беседи, СБ, УС - чете Мария Кисьова

 

14 избрани беседи (1933, 1934, 1935, 1942) включени са беседи от Учителя, резюмета от Влад Пашов и материали от архива на Боян Боев - диктори: Зорница Попова, Тодор Янкулов, Мария Кисова, Андрей Грива, Галя Герасимова

 

 

Други

 

Биография и избрани мисли от Учителя - Чете Богомил Костов

Протоколи от годишните срещи на Веригата - 1905-1915г. - чете: Калоян Христов, Кирил Кирилов 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  • Лилия Димитрова харесва това


#12 Списък

Публикувано от hristo на 10 ноември 2014 - 12:41

1920

Излязоха и завтекоха сеНБ - София, 8.1.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
НадеждатаИБ - Русе, 16.1.1920г. Аудио беседа (видео)
Добрият пастирНБ - София, 18.1.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Съмнение и вяраИБ - София, 18.1.1920г.
Електричеството и магнетизмътИБ, ООК - 22.1.1920г.
Кротостта и смирениетоИБ, ООК - 22.1.1920г.
Земният и небесниятНБ - София, 1.2.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
МъчениетоИБ, ООК - 5.2.1920г. Аудио - чете Тина Електра
МолитватаНБ, ИБ - София, 8.2.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнствотоИБ, БС - София, 12.2.1920г. Аудио - чете Таня Димитрова
Силите в ПриродатаИБ, БС - София, 19.2.1920г. Аудио - чете Таня Димитрова
Аз съм живНБ - София, 22.2.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Великата майкаИБ, БС - София, 26.2.1920г. Аудио - чете Таня Димитрова
Що казва ДухътНБ - София, 29.2.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Труд и мъчениеИБ - 4.3.1920г.
ВяраИБ, БС - София, 5.3.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Ще управлява всички народиНБ - София, 7.3.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Девети март (22 март)ИБ - 9.3.1920г.
Ден на равноденствиетоИБ - София, 22.3.1920г.
Законът и пророцитеНБ - София, 28.3.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Зачудиха сеНБ - София, 4.4.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Отиде след НегоНБ - София, 11.4.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Молих сеНБ - София, 18.4.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Приятел и рабНБ, ИБ - София, 25.4.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
По преданиеНБ - София, 2.5.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Запалят свещНБ - София, 9.5.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Работете с ЛюбовИБ, БС - София, 10.5.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Десен и ляв пътНБ, ИБ - Сливен, 13.6.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
РазговорИБ - Сливен, 15.6.1920г.
Три процесаИБ - Бургас, 23.6.1920г.
На вечеря с УчителяИБ - Бургас, 25.6.1920г.
Живи извориИБ - Бургас, 26.6.1920г.
Закон за изменениеИБ - Бургас, 27.6.1920г.
От мен да мине / От мен да заминеНБ, ИБ - Бургас, 27.6.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Щастието е в человекаИБ - Бургас, 27.6.1920г.
Законът на плътта е закон на ограничениетоИБ - Бургас, 28.6.1920г.
Божественият пламък. Разговори с УчителяИБ - Сливен, 11.7.1920г.
Симоне Йонин, любиш ли ме?ИБ - Сливен, 12.7.1920г.
РъкатаИБ - Сливен, 13.7.1920г.
Двата принципа (Съчетание на отношенията)ИБ, БС - София, 8.8.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов Аудио - чете Цвета Коцева

Беседа за учителите и майките като възпитателиСБ - В.Търново, 19.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Новото човечествоСБ - В.Търново, 19.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Път, Истина и животСБ - В.Търново, 19.8.1920г.  Аудио - чете Нели Недялкова
Необходими условия за ученикаСБ - В.Търново, 20.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиранеСБ - В.Търново, 20.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на ДухаСБ - В.Търново, 21.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Образуване на един класКД - В.Търново, 22.8.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годинатаСБ - В.Търново, 22.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Гимнастически упражненияСБ - В.Търново, 23.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Голям е само БогИБ - В.Търново, 23.8.1920г.
Работа върху чистотата и самообладаниетоСБ - В.Търново, 23.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 23 август и Работа на ученицитеСБ - В.Търново, 23.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слугаСБ - В.Търново, 23.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 25 августСБ - В.Търново, 23.8.1920г.
Първоначален езикИБ - В.Търново, 30.8.1920г.
Аз ви избрахИБ - В.Търново, 12.9.1920г.
Добрата молитваИБ - В.Търново, 12.9.1920г.
Сърцето си никому в заем не давайтеИБ - В.Търново, 12.9.1920г.
Когато дойде ДухътИБ - В.Търново, 14.9.1920г.
Три картиниИБ - В.Търново, 15.9.1920г.
Аз дойдох, за да имат животИБ - В.Търново, 17.9.1920г.
Добри ученициИБ - В.Търново, 19.9.1920г.
За възпитанието на децатаИБ - В.Търново, 26.9.1920г.
С любов и вяраИБ - В.Търново, 26.9.1920г.
400 000 формиИБ - В.Търново, 3.10.1920г.
Без съмнение и без отсрочкаИБ - В.Търново, 10.10.1920г.
Когато посрещатеИБ - В.Търново, 10.10.1920г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Само хлябИБ - В.Търново, 12.10.1920г.
Нито се променя, нито се изменяИБ - В.Търново, 14.10.1920г.
Което се променя, без да се изменяИБ - В.Търново, 17.10.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Закон за правдаИБ - В.Търново, 24.10.1920г.
Който има мирИБ - В.Търново, 24.10.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Две лептиИБ - В.Търново, 30.10.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Точка, линия, плоскост, кубИБ - В.Търново, 7.11.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Една гредаИБ - В.Търново, 8.11.1920г.
Где е правият път?ИБ - Шумен, 27.12.1920г.
Три законаИБ - Русе, 28.12.1920г.
Няма любов като Божията ЛюбовИБ - Русе, 29.12.1920г.
С думата „може“ИБ - Русе, 30.12.1920г.
Всичкият дългИБ - Русе, 31.12.1920г.


  • Лилия Димитрова харесва това